สร้างรูปจากตัวอักษรเยอะมากๆ


รูปภาพต่างๆที่ทำจากตัวอักษร


___ooooooo_____________oooooo
__oo_____oooo________ooo____oo
_oo_________oo____ooo________oo
_oo__________oooooo___________oo
__oo___________oo_____________oo
___oo_________________________oo
____o_________________________oo
____oo_______________________oo
_____oo_____________________oo
______oo___________________oo
________oo________________oo
_________oo_____________oo
__________ooo_________ooo
____________oo_______oo
______________oo____oo
________________ooooo
_________________oo


_####,____,####'
__"###,__,####'
___"####.####'_____,,,,,,,,,,,
____"######"____,########,,___####____,####
______####_____#####""####,__####____####
______####____,####____####_,####____####
______####____,###,____####__,####___####
______####_____'####,,####'____'####,,####
______####_______"#####¸#"______"######"


________0000______________________
______0000________________________
____00000_________________________
___00000_____*** Hello!!*** _________ _
__000000__________________________
_0000000__________________________
_0000000__________________________
_00000000_________________________
_00000000000000___________________
_000000000000_____________________
__0000000000____________________ 0_
___00000000000_________ ________00_
____00000000000000000000000000000_
______0000000000000000000000000___
________000000000000000000000_____
__________00000000000000000_______
______________000000000___________【.╭╮╭╮.∵╭═════════════════╮】
【╭◆┴┴◆╮.│HELLO!! My Friend****** │】
【│︵ ︵│<.. Good nigt na |】
【│ ╰╯ │.╰═════════════════╯】
【╰○--○╯.∵▼.∵▼.∵▼.∵▼.∵▼.∵▼.∵】
☆°‧°☆.﹒‧°☆.∴°☆﹒﹒‧☆° ☆°‧°☆.﹒‧°☆.∴°
☆° ☆° ☆° ☆° ☆° ☆° ☆° ☆° ☆° ☆° ☆° ☆° ☆° ☆°


___####___#### .`-.´.+` ´°
_##____#_#____##`,+.*.*´
#_______#________# `+.*`
#_Have a__________# `,+.*`.°
_#__great________# `,+.*`,+.
__#___week____# `,+.*`,°*`’
_____#_______# `,+.*`,+.*`,+.
_______#___# `,+.*`,+.*`,+.*’
_________# `,+.*`,+.*`,+.*`-----------0o--------------0o-------------
--------o0----0o---------0o--0o-----------
----------0o----0o------0o----0o----------
------------o0---o0-o0-0o---0o------------
----------o0------------------0o----------
------o0--------------------------0o------
----o0------------------------------0o----
--o0----------------------------------0o--
o0--------------------------------------0o
o0--------------------------------------0o
o0-----------a-------------a------------0o
o0--------------------------------------0o
-o0---------.-------U---------.--------0o-
--o0---------------------------------0o---
----o000------------------------000o------
--------0o--0o--0o-0o--0o--0o


¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´¶¶¶¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶. . . . . . . . . . . . . . . . .*
. . . . . . . . . . .*. . . . . . . ** *
. . . . .. . . . . .*** . . * . . *****
. . . . . . . . . . .** . . **. . . . .*
. . . . . . . . . . ***.*. . *. . . . .*
. . . . . . . . . .****. . . .** . . . ******
. . . . . . . . . ***** . . . .**.*. . . . . **
. . . . . . . . .*****. . . . . **. . . . . . *.**
. . . . . . . .*****. . . . . .*. . . . . . *
. . . . . . . .******. . . . .*. . . . . *
. . . . . . . .******* . . .*. . . . .*
. . . . . . . . .*********. . . . . *
. . . . . . . . . .******* . ***
*******. . . . . . . . .**
.*******. . . . . . . . *
. ******. . . . . . . . * *
. .***. . *. . . . . . .**
. . . . . . .*. . . . . *
. . . . .****.*. . . .*
. . . *******. .*. .*
. . .*******. . . *.
. . .*****. . . . *
. . .**. . . . . .*
. . .*. . . . . . **.*
. . . . . . . . . **
. . . . . . . . .*
. . . . . . . . .*
. . . . . . . . .*
. . . . . . . . *
. . . . . . . . *
. . . . . . . . *
. . . . . . . . *
. . . . . . . . *__________________IMIm____,mIM"________
_____________________,MI""IM,mIMm_________ __________"IMmm,____,IM____IM_"IM,__________,m" _____________"IMMIMMIMm_,IM"___"IM""==mm_,mIM" ____________,mIM"____"MIM"______IM,__,mIMIM" _,mMIMIMIIMIMM,______,mM"______,IMIMIMIMMM" IMM,_______"IMM,____,M"______,IIM"_____"MM, _"IMM,________"IM,_,M"_____,IM"_________"IM, : ____"IMm_______"IMMM______,IM"___________"IM, ______"Mm________"IM______MM"______________"IM, _______IM,________IM______MM_________________"IM, ________MM,_______IM,_____"IM_________________"IM ________"IM,______"IM,_____"IM,________________IM;. _________"IM,______"IM,______"IM________.,mmmIMMMMMMMm,. ___________IM,______"IM,______IM,__.mIMIMM""""._.._"IMMMM ____________IMm,_____;IM___,IIMM"_._._._._._..,mMM" ____________"IMMIMIMMIMM,,IMM"_._._._._.,mMMMMM" _____________,IM"._._."IMIM"._._._.,mMMMMMMMM" ___________,IM_._._._.,IMM"._._._,mMMMMMMMMM" __________IM._._._.,mIIMM,._._..mMMMMMMMMMM" _________,M"..,mIMMIMMIMMIMmmmMMMMMMMMMMMM" _________IM.,IMI"""________""IIMMMMMMMMMMM ________;IMIM"__________________""IMMMMMMM ________""_________________________"IMMMMM ______________________________________"IMM, _______________________________________"IMM ________________________________________"MM, _________________________________________IMM _________________________________________"IMM____.mIMMIMMIMMIMMIMM, ___________________.,mIMMIMMIMM,_,mIMM,___IMM"""____,mIM"._._._._"IM,..M, _________________,IMMM'_._._._"IMM._"M,__IMM______,IM"._._._.__/_:;IM__M, _______________.mIM'_._._.__/_.:"IM._MM__"MM,____,M"._._.__/_.;mIMIMIM,_M ______________,IM'._._.__/_._.:;,IMIMIMMM__IMM___,M"._.__/_.:mIM"'___"IM,:M _____________,IM'._._._/_._.:;,mIM"__`"IMM_IMM___IM._.__/_.mM"_________"IMI ____________,IM_._.__/_._.:;,mIM"______"IMMMMM___MM,.__/_,mM____________"M' ____________IM'._.__/_._.;,mIM"__________"IIMMM_,IMIM,.,IM" ____________IM_._._/_._.,mIM"______________IMMMMMMM'_""" ____________`IM,.__/_;,mIM"_________________IIMMM _____________"IMI,_/,mIM"___________________IMMM _______________"IMMMM"___________________"""IMM _________________""_________________________IMM ____________________________________________IMM__ ____________________________________________IMM""" ____________________________________________IMM ____________________________________________IMM ____________________________________________IMM _________________________________________"""IMM ____________________________________________IMM ____________________________________________IMM........@............@
......@.@.@.@..@..
....@........@..........@
...@............@....@@
...@..............@@..@
....@..............@...@
......@...........@..@
.........@......@..@
..............@..@
.From...........@
......Me..........@
............TO.....@
................You.@........@@@
......@@@@..@....@..........@
...@.............@@@......@@
.......@@@.......@..@@
.........................@
.........................@
.........................@
.........................@
.........................@
........................@
.......................@¸.•´¸.•´¨) ¸.•*¨)
( ¸.•´ (¸.•´ .•´
( ´¸..★/\︽﹨︽﹨︽☆︽\.☆
☆. /我 \︽﹨︽﹨︽★︽\°
☆ │來 ║﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌│.▲
★ │簽簽║ 田 ╭┬╮田│◢█◣
@ │ 囉║  │││ ◢███◣
║╓╥╥☆. ● ●. ╥★╥╥▊╥╥╖
╔╩╬╬╬╬. _/█_/█_╔╩╬╬╬╬╬╬╬

…………………*………………...
?...…………**…………..?
..**……….*….*……..**
….*..*…..*…..*….*..*
……*…..*……….*.....*
……************……….
……..*..lovel…*
…..*..lovelovelo…*
…*..lovelovelove….*
..*.lovelovelovelove…*…………….*….*
.*..lovelovelovelovelo…*………*..lovel….*
*..lovelovelovelovelove…*….*…lovelovelo.*
*.. lovelovelovelovelove…*….*…lovelovelo.*
.*..lovelovelovelovelove…*..*…lovelovelo…*
..*…lovelovelovelovelove..*…lovelovelo…*
…*….lovelovelolovelovelovelovelovelo…*
…..*….lovelovelovelovelovelovelov…*
……..*….lovelovelovelovelovelo…*
………..*….lovelovelovelove…*
……………*…lovelovelo….*
………………*..lovelo…*
…………………*…..*■■ ■■■ ■■
■■ ■■ ■■
■■ ■■ ■■
■■ ■■ ■■
■■■ take care■■■
■■■    ■■  
■■■     ■■■ 
■■■ ●   ● ■■■ 
■■ ◎    ◎ ■■
■■■  T  ■■■   
■■■   ■■■
■■■■■■■■■  
□■■■■■■■■■□ 
■■■ ■■■ 
■■  ■■
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶
´¶´´´´´¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´´´¶
¶´´¶¶´¶¶´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´¶´¶¶´´¶
¶´´¶¶´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶´¶
¶¶´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶´´¶¶´´¶¶¶¶¶´´´¶¶´´´´´´¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶´
´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶´´¶
´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶
´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶
´´´´´´´´¶´¶´´´´¶¶´´´´´´´´´¶¶´´´´¶´¶
´´´´´´´´¶´¶´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´¶¶´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´¶¶¶¶´¶´´´¶´´´´¶¶¶´´´´¶´¶¶
´´´´´¶¶´¶¶´¶´¶´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´¶
´´´´´¶´´´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶´´¶
´´´´´¶¶´´´¶´¶´´¶¶´¶´´´´´´´¶´´´´´¶
´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶갷갷갷갷갷갷갷*갷갷갷갷갷갷...
걲...갷갷갷갷**갷갷갷갷..걲
...**갷갷갷.*갷.*갷갷..**
갷.*..*갷..*갷..*갷.*..*
갷갷*갷..*갷갷갷.*.....*
갷갷************갷갷갷.
갷갷..*..missmis갷*
갷..*..missmissmis갷*
갷*..missmissmissm갷.*
..*. missmissmissmsi갷*갷갷갷갷갷.*갷.*
*.. missmissmissmiss갷*갷갷갷*..missm갷.*
*.. missmissmissmissm갷*갷.*갷missmissmi.*
*.. missmissmissmissmi갷*갷*갷missmissmi.*
*.. missmissmissmissmi갷*..*갷missmissm갷*
..*갷 missmissmissmissmi..*갷 missmissmi갷*
갷*갷.missmissmissmissmissmissmissm갷*
갷..*갷.missmissmissmissmissmissmi갷*
갷갷..*갷.missmissmissmissmissmi갷*
갷갷갷..*갷.missmissmissmiss갷*
갷갷갷갷갷*갷missmissmi갷.*
갷갷갷갷갷갷*..missmi갷*
갷갷갷갷갷갷갷*갷..*
갷갷갷갷갷갷갷.*..*
....................██...........................██
.................█......█.....................█▒▒█
..............█...▓▓.█...................█.▓▓▒█
...........█...▓▓▓..█.................█..▓▓▓▒█
.........█.....▓▓▓...███████...▓▓▓.▒█
.......█.....................................................▒▒█
.....█.........................................................▒▒█
...███████..............................███████
.█.............................................................▒▒▒█
█......██................................................██▒▒█
█......██................................................██▒▒█
█..................................................................▒▒█
█..........▓▓▓....█.........█.........█....▓▓▓...▒▒█
█.......▓▓▓▓▓....███...███....▓▓▓▓▓▒▒█
...█......▓▓▓....................................▓▓▓▒▒█
......███.......................................▒▒▒███
...............████████████████ แ ว ะ
........................█▓▓▓▓▓▓▓▓█
.....................██............▒▒▓▓██ ม า
..................█▒█...............▒▒▓█▓█
...............█▒██...............▒▒▓██▓█ ทั ก
............█...█...█...............▒▒▓█...█▒█
.........█...█......█...............▒▒▒█......█▒█ ท า ย
......█...█.........█...............▒▒▒█.........█...█
.........█............█............▒▒▒▒█............█ จ้ า (>"<)
...........................████████
...........................█▓█......█▓█
...........................█▒█......█▓█
...........................█▒█......█▒█
...........................█...█......█...█___▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒
__▒▓████████▓▓▒▒▒
__▓██████████▓▓▓▒▒____________▒▒▒
_▓██████████▓▓▓▓▓▒▒________▒▒▒▓▓▒▒▒
_▒▓██████████▓▓▓▓▓▒▒_____▒▓██▓▓▓▓██▒
__▒▓██████████▓▓▓██▒▒__▒████▓▓▓▓▓██▓▒▒
___▒▒▓████████***Sweet****███▓▓▓████▓▒
____▒▒▓▓█████████**DreaM**█████████▓▒
_____▒▒▓▓████████*********███████▓▒▒
_______▒▒▓█████████*MISS*████████▓▒
_________▒▓████████*MISS*███████▓▒
__________▒▓██████***Tc**██████▓▒
____________▓███████*U*██████▓▒
_____________▒▓████████████▓▒
______________▒▓██████████▓
_______________▒▓███████▓▒
________________▒▓█████▓▒
_________________▒▓███▓
__________________▒██▓
___________________▓▓การ์ตูนน่ารัก จากสัญลักษณ์ สร้างสัญลักษณ์จากตัวอักษร