สนูปปี้ น่ารัก สร้างรูปภาพจากตัวอักษร                          ,....... 
                         ,-'   ``. 
                        ,"'      `. 
                 ,-"""""""""""        `, 
                ,"               `, 
                ,                `. 
               :        ,'         : 
              ,-.                 `, 
              : :               ...,-,' 
              `. :              ,'  ,,, 
              `"`             .'   ' : 
                `.            ,.    : 
                 `-..         ,'     , 
                  ``-.        :     ,' 
                    `,--,-.    :    ,' 
                     : ` :   ,.'`.  ,-' 
     ,-,              :  ,'  ,-'  `"-'"' 
     ,  ',             ,'  ,---,` 
     :..  `.           :   :  :' 
      ", '-. ,-'        :   )  : 
      ,"""`-:.,'         :   :  : 
    .. ,    ,`--,.        :,'""-. ' ` 
   ' `,' -. :   :       ,''`,. `-' : 
   :  ,,   :   :.      .   :`  : 
   `--'",,', ,"    :,`-.,.   ,' "`  :'  `. 
      `'.,-:.....,.,"  '`,,, '    :`, ,-". 
      ,"           "T.    :,`,",, :.... 
   ,.,---.      -hrr-    `,   `'`,.,' ":  ""---.. 
 ,-"'   :            '        :      "-,. 
,'     :            ,'.       .`..      `, 
`.     `'""""""""""""""""""""-`,:.............; , "` .    : 
 ``..                        "",.,'"`   ,.-" 
  `"--,...                        ...--'' 
      `"`-----,....            ....,-----"" 
            `"""""""""""""""""""""""


          .----.
         _.'__  `. 
       .--(#)(##)---/#\
      .' @     /###\
      :     ,  #####
      `-..__.-' _.-\###/ 
    jgs    `;_:  `"'
        .'"""""`. 
        /, JOE ,\
       // COOL! \\
       `-._______.-'
       ___`. | .'___ 
       (______|______)

    .-~~~~-.
   / __   \
   | / \ / `~~~~~-.
   ||  | 0     @
   ||  | _.    |
   \|  |  \    /
   \  / /`~~~~~~`
   ('--'""`)
 jgs /`"""""`\


  ,-~~-.___.      
  / | '   \      
 ( )    0       
  \_/-, ,----'      
   ====      //          
   / \-'~;  /~~~(O)
  / __/~|  /    |  
 =( _____| (_________|
  -Paul Hickey 


                ...............
               ....       ..
              ..          ..
              ..           ..
             ...            ..
      .............    ***         ..
     ..          *****         $.
  @@@@@@           ***   $       $
  @   @               $  $$$$$$$$  $
 @@@@@@@@              $  $$$$$$$$$$  $
  @@@@@@@              $  $$$$$$$$$$$  $
  @@@@@@              $  $$$$$$$$$$$  $
     ...            $  $$$$$$$$$$  $
      .............      $$  $$$$$$$  $$
            ..    ... $$     $$
             ..    ..   $$   $$$
             ..    ..   $$$$$$$$
            =============
            =============


Below: One of the earlier pieces of ASCII art, 
this Snoopy was created in 1978 by Douglas A. Wright.

         XXXX
         X  XX
        X *** X        XXXXX
        X ***** X      XXX   XX
      XXXX ******* XXX   XXXX     XX
     XX  X ****** XXXXXXXXX        XX XXX
    XX   X **** X              X** X
    X    XX  XX   X           X***X
   X     //XXXX    X           XXXX
   X     //  X               XX
  X     //  X     XXXXXXXXXXXXXXXXXX/
  X   XXX//  X     X
  X  X  X   X     X
  X  X  X  X    X
   X  X  X  X    X          XX
   X  X  X  X    X         XXX XX
   X  XXX   X    X        X X X X
   X       X     X       XX X XXXX
    X       X     XXXXXXXX\   XX  XX X
    XX      XX       X   X  X XX
     XX      XXXX  XXXXXX/   X   XXXX
      XXX       XX***     X   X
        XXXXXXXXXXXXX *  *    X   X
              *---* X   X   X
              *-* *  XXX X   X
              *- *    XXX  X
             *- *X     XXX
             *- *X X     XXX
             *- *X  X      XX
             *- *XX  X       X
            * *X* X  X       X
            * *X * X  X       X
            * * X** X  XXXX     X
            * * X** XX   X     X
           * ** X** X   XX     X
           * ** X* XXX  X     X
           * **  XX  XXXX    XXX
          * * *   XXXX   X   X
          *  * *     X   X   X
   =======*******  * *      X   X   XXXXXXXX\
      *     * *   /XXXXX   XXXXXXXX\   )
    =====********** *   X           ) \ )
     ====*     *   X        \ \  )XXXXX
  =========**********    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

            CURSE YOU RED BARON!!Below: A modification of Douglas A. Wright's original.
A beer guzzling Snoopy. 

           XXXX
           X  XX
          X *** X        XXXXX
          X ***** X      XXX   XX
        XXXX ******* XXX   XXXX     XX
       XX  X ****** XXXXXXXXX        XX XXX
      XX   X **** X              X** X
      X    XX  XX   X           X***X
     X     //XXXX    X           XXXX
     X     //  X               XX
    X     //  X     XXXXXXXXXXXXXXXXXX/
    X   XXX//  X     X
    X  X  X   X     X       _-x
    X  X  X  X    X       x  !
     X  X  X  X    X        !  XXX
     X  X  X  X    X         XXX! XX
     X  XXX   X    X        X X X XX
     X       X     X       XX X XX!X
      X       X     XXXXXXXX\   XX !X  !!
      XX      XX       X   X  ! XX !
       XX      XXXX  XXXXXX/   X   X@XX  !
        XXX       XX***     X   X !  ! !
          XXXXXXXXXXXX *  *    X   X  ! !!! !
                *---* X   X   X   !  _-
               *-* *  XXX X   X    !_-
                *- *    XXX  X
               *- *X     XXX
               *- *X X     XXX
              *- *X  X      XX
               *- *XX  X       X
              * *X* X  X       X
              * *X * X  X       X
             * * X** X  XXXX     X
             * * X** XX   X     X
             * ** X** X   XX     X
             * ** X* XXX  X     X
             * **  XX  XXXX    XXX
            * * *   XXXX   X   X
            *  * *     X   X   X
     =======*******  * *      X   X   XXXXXXXX\
        *     * *   /XXXXX   XXXXXXXX\   )
      =====********** *   X           ) \ )
       ====*     *   X        \ \  )XXXXX
    =========**********    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX         __---__             ______
         /  ___\_       o O O _(   )__
        /====(_____\___---_ o    _(      )_
        |          \    (_ AI-YA!!!!  )
        |           |@    (_ Shot   _)
        \    ___     /      (__ Again!__)
  \ __----____--_\____(____\_____/        (______)
 ==|__----____--______|
  /       /  \____/)_
        /    ______)
        /      | |
       |      _| |
     ______\______________|______
    /          *  *  \
    /_____________*____*___________\
    /  *   *          \
   /________________________________\
   / *               \
   /__________________________________\
     |            |
     |________________________|
     |            |
     |________________________|
________________.OO.__________
________________.OOO.____________.O. * .* ..
________________.OOOO.______-.OOO. * .* . * .
________________.OOOOO._-.OOOO. * .* .
_______________.OOOOOOOOOOO. * . * . * . * .
__________-.OOOOOOOOOOOOO. * .* ..
_____.OOOOOOOO0000000OOOO. * . * . * . * ..
__________-.OOOOOOOOOOOOO. * . * . * ..
_______________.OOOOOOOOOOO. * . * . * ..
________________.OOOOO._-.OOOO. * . *. * . * ..
________________.OOOO.______-.OOO. * .* ..
________________.OOO.____________.O. * . *. * .
________________.OO.__________


     __-----_.            ______
     / \   \      o O O  _(   )__
     /  | |  \_---_  o._.   _(      )_
    |   |      \  | |""""(_  Let's see... )
    |   |       |@ | |  (_        _)
     \___/  ___    /  | |   (__     _)
      \____(____\___/   | |     (________)
      |__|        | |     |
      /  \-_       | |     |'
     /   \_ "__ _    !_!--v---v--"
    /     "| |>)   |""""""""|
    |     _| | ._--""||    |
    _\_____________|_|_____||________|_
   /                  \
   /_____________________________________\
   /                   \
  /_______________________________________\
  /                    \
  /_________________________________________\
    {                }
    <_______________________________|
    |                >
    {_______________________________|        ________
    <                }       / SNOOPY \
    |_______________________________|       /__________\
\|/    \\/       \||//      |//            \|/  |/
kharas@expert.cc.purdue.edu
      O_   __)(
     ,' `.  (_".`.
    :   :  /|`
    |   |  ((|_ ,-.
    ; -  /: ,' `:(( -\
    /  -' `: ____ \\\-:
   _\__  ____|___ \____|_
   ;  | |    '-`   :
  :_____|:|__________________:
  ;   |:|         :
  :   |:|          :
  ;_______`'___________________:
 :               :
 |______________________________|
  `---.--------------------.---'
    |____________________|
    |          |
    |____________________|
    |SSt         |
   _\|_\|_\/(__\__)\__\//_|(_


     ._
     | )
     ; (,--.__;|
  ____('_,.__.--.|___
  /_____#___`3________\
 /______#______________\
 /_______________________\
  |          |
  |          |
  |          |
  |          |
  |dew________________|      ____ 
    .-'&  '-.
   /      \
   :  o  o  ;
  (   (_    )
   :       ;
   \  __   /
    `-._____.-'
     /`"""`\
    /  , \
    /|/\/\/\ _\ 
   (_|/\/\/\\__)
    |_______|
    __)_ |_ (__
 jgs (_____|_____)…………………*………………...
?...…………**…………..?
..**……….*….*……..**
….*..*…..*…..*….*..*
……*…..*……….*.....*
……************……….


             ,  .
               , /  .
               , / .- .
               . .- .-
              ./  .-- ...
          .-------- *   .--
         /        .......
         ,         ..
          ........      ----
              .    --..
              . .---..  -
              . ,   -.
              /  ,
             / , , ,
            ,  , , ,
            ,  , , ,
            ,  , , ,
            ,   , , ,
            ,   , ,
             - ..,.----------.
               I  ----------
            //////////.


          _ .-.
         ( `' |
          `. /
           |/
           '
         _  \ .    |
        (_ |\/| L\ /` |/ |
        __)| | | \\_,|`\'
       ,.--.
      ,/   `\   \
   _,-""-|    |   '
  ,'    ;`-.,.-'    '
  /     \  \    ,-.
 ;      | / `._.-. \_.r-"'-.  _.._
 ;    .-./  /|   )/    `''`  `'.
 |    /    `   -'7     \     \ '.
 ;    |_,      | \     `    ,|  \
  \     `.   ___/ \        /;;.\  ;
  \     | .'` .'  `-._     /;;;;;||
 f`'-'     / _.-'     `'.   ||;;;;;|
 \     .'|_\.-. .-.     `\  f\';;;'/ |
  `-.___,.'``'-.| /_._/_      \__| `'-'` .'
     /      _\'.)      '---'
 .  |  \   _.-'.__7 /`.  _   /   `.
 |  `.  `'-' |   _.'  t'` )  ;  |  \
 \      _ | _.-'  _,' .'  |  ; |;;
 `.    // '7;_,..-'` _,-`   ;  ' \ ;| .-._
      `'-/'   __.-\_\    \  \ \`);f_,.-`
       '--''"`` \.-'\ >"--._  `-|. `-`/
    ____________.-f._.;"'--. _).--'__ | \
  '''""""''''  (___<7/_______)(/_/`r `  `"-.mx___
   Schulz             `'------'--` -- 


> > ............คิดถึงนะ...คิดถึงนะ
> > ........คิดถึงนะ.........คิดถึงนะ
> > .....คิดถึงนะ...............คิดถึงนะ
> > ...คิดถึงนะ....................คิดถึงนะ
> > ..คิดถึงนะ......................คิดถึงนะ
> > .คิดถึงนะ........................คิดถึงนะ.....คิดถึงนะ...คิดถึงนะ
> > คิดถึงนะ.........................คิดถึงนะ...คิดถึงนะ...คิดถึงนะ
> > .คิดถึงนะ.........................คิดถึงนะ.......................คิดถึงนะ
> > ..คิดถึงนะ.........................คิดถึงนะ..................คิดถึงนะ
> > ...คิดถึงนะ......................................................คิดถึงนะ
> > …...คิดถึงนะ.............................................คิดถึงนะ
> > .........คิดถึงนะ...................................คิดถึงนะ
> > ............คิดถึงนะ...........................คิดถึงนะ
> > ................คิดถึงนะ....................คิดถึงนะ
> > ..................คิดถึงนะ.............คิดถึงนะ
> > ......................คิดถึงนะ....คิดถึงนะ
> > .......................คิดถึงนะ.คิดถึงนะ
> > .............................คิดถึงนะ
> > ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
> > ¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
> > ¶´´good´´´´good´´good´´¶
> > ¶´´night´night´´night´´¶
> > ¶´´good ´´´good´´good´´¶
> > ¶´´night´´night´night´´¶
> > ¶´´good´´´´good´´good´´¶
> > ¶´´night´night´´night´´¶
> > ¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
> > ¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
> > ´´´´´¶¶´´´¶ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´
> > ´´´´´´¶¶´´¶ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´
> > ´´´´´´´´¶´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
> > ´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
> > ´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
> > ´´´´´´´´´7ºº7º´´´´´´´´´´´´´´´´
> > ´´´´´$¶7¶¶¶¶¶¶¶¶1´´´´´´´´´´´´´
> > ´´´ø¶´´´´´´´´´´1ø¶¶¶¶¶¶ø´´´´´´
> > ´´øø´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶1´´´´
> > ´´¶´¶¶´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´¶o´´´
> > ´¶´¶¶¶¶ø1´´´´´o¶´´´´´´´´´´¶´´´
> > ´¶´¶¶¶¶¶ø1´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶´
> > ´¶´¶¶¶¶¶¶7´´´´´´´´´´´´´´´¢¶¶¶´
> > ´´¶´¶¶¶¶¶1´´´´´´´´´´´´´¶¶7´´´´
> > ´´´o1¢¶¶1¶´´´´´´´7ø$¶$7´´´´´´´
> > ´´´´´´´´´´7$´´´øø7´´´´´´´´´´´´
> > ´´´´´´´´´´´o¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´
> > ´´´´´´´´´´´¶´´´´$´´´´´´´´´´´´´
> > ´´´´´´´´´´o¢´´7´´¶ø´´´´´´´´´´´
> > ´´´´´´´´´7øø´´¶´´´$¢´´´´´´´´´´
> > ´´´´´´ø´´¶´¶´´7¢´´´¶´´´´´´´´´´
> > ´´´´´´o¶7¶1¶´´´¶´´¶´´1o´´´´´´´
> > ´´´´´´¶´´1´´$7¶´7ø´¢o´$¢´´´´´´
> > ´´´´´´¶´´´´¶1o´´´¶ø´´´¶´´´´´´´
> > ´´´´´´´¶´´´1´1o´´´´´7¶1´´´´´´´
> > ´´´´´´´1¶11´¶ø´´´´´ø¶´¶¶¶´´´´´

สนูปปี้ น่ารัก สร้างรูปภาพจากตัวอักษร
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░███████
░░░░░░░░░░░░░░░░░█████████████
░░░░░░░░░░░░░░░░████████████████
░░░░░░░░░░░░░░░░██████████████████
░░░░░░░░░░░░░░░░████████████████████
░░░░░░░░░░░░░░░░░░████░░███████████████
░░░░░░░░░░░░░░░░████░░░░░░░░████████████
░░░░░░░██████████░░░░░░░░░░░░░░█████████
░░░░░███░░░░░░░░░░██░░██░░░░░░░░░░█████
░░░███░░░░░░░░░░██░█░░██░█░░░░░░░░░░░██
░░░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░██
░░██░░░░░░░███░░░░░░░░░░░░░░░░███████░██
░░██░░░░░██████░░░░░░░░░░░░░██░███████░██
░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░███████████░██
░░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░████████░██
░░░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░███████░██
░░░░░░██████░░░░░░░░░░░░░░░██░█████░░██
░░░░░░░░░░░████████░░░░░░░██████░████
░░░░░░░░░░░░░░░░░█████░░░██░░░░███
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████████
███████████░░░░░░░░███████████
██░░░░░░░██░░░░░░░██░░░░░░█████
██░░░░░░░█████░░░███████████████
██░░░░░░░██░░███████████░████████
░██░░░░░████░░██░░░░░█░████░██████
░░░████████████████████████████████
░░░░░░░░░░░░░██░░░░░░░░██░░░░░█████
░░░░░░░░░░░░░████████████░░░████████
░░░░░░░░░░░░░██░░░░░░░░░█░███░███████
░░░░░░░░░░░░░█████████████████████████
░░░░░░░░░░░░░░░███░░░░░░░░██░░░░███████
░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░██
░░░░░░░░░░░░░░░░░███░░████░░░░░░██
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████░██░░░██░██
░░░░░░░░░░░░░░██████░░░░██░░░░███
░░░░░░░░░░░░██░░░░░░░░░░██░██░██
░░░░░░░░░░░██░░█░░██░░░░██░░██
░░░░░░░░░░░░█████████████████