สนูปปี้ น่ารัก สร้างรูปภาพจากตัวอักษร

                          ,....... 
                         ,-'   ``. 
                        ,"'      `. 
                 ,-"""""""""""        `, 
                ,"               `, 
                ,                `. 
               :        ,'         : 
              ,-.                 `, 
              : :               ...,-,' 
              `. :              ,'  ,,, 
              `"`             .'   ' : 
                `.            ,.    : 
                 `-..         ,'     , 
                  ``-.        :     ,' 
                    `,--,-.    :    ,' 
                     : ` :   ,.'`.  ,-' 
     ,-,              :  ,'  ,-'  `"-'"' 
     ,  ',             ,'  ,---,` 
     :..  `.           :   :  :' 
      ", '-. ,-'        :   )  : 
      ,"""`-:.,'         :   :  : 
    .. ,    ,`--,.        :,'""-. ' ` 
   ' `,' -. :   :       ,''`,. `-' : 
   :  ,,   :   :.      .   :`  : 
   `--'",,', ,"    :,`-.,.   ,' "`  :'  `. 
      `'.,-:.....,.,"  '`,,, '    :`, ,-". 
      ,"           "T.    :,`,",, :.... 
   ,.,---.      -hrr-    `,   `'`,.,' ":  ""---.. 
 ,-"'   :            '        :      "-,. 
,'     :            ,'.       .`..      `, 
`.     `'""""""""""""""""""""-`,:.............; , "` .    : 
 ``..                        "",.,'"`   ,.-" 
  `"--,...                        ...--'' 
      `"`-----,....            ....,-----"" 
            `"""""""""""""""""""""""


          .----.
         _.'__  `. 
       .--(#)(##)---/#\
      .' @     /###\
      :     ,  #####
      `-..__.-' _.-\###/ 
    jgs    `;_:  `"'
        .'"""""`. 
        /, JOE ,\
       // COOL! \\
       `-._______.-'
       ___`. | .'___ 
       (______|______)

    .-~~~~-.
   / __   \
   | / \ / `~~~~~-.
   ||  | 0     @
   ||  | _.    |
   \|  |  \    /
   \  / /`~~~~~~`
   ('--'""`)
 jgs /`"""""`\


  ,-~~-.___.      
  / | '   \      
 ( )    0       
  \_/-, ,----'      
   ====      //          
   / \-'~;  /~~~(O)
  / __/~|  /    |  
 =( _____| (_________|
  -Paul Hickey 


                ...............
               ....       ..
              ..          ..
              ..           ..
             ...            ..
      .............    ***         ..
     ..          *****         $.
  @@@@@@           ***   $       $
  @   @               $  $$$$$$$$  $
 @@@@@@@@              $  $$$$$$$$$$  $
  @@@@@@@              $  $$$$$$$$$$$  $
  @@@@@@              $  $$$$$$$$$$$  $
     ...            $  $$$$$$$$$$  $
      .............      $$  $$$$$$$  $$
            ..    ... $$     $$
             ..    ..   $$   $$$
             ..    ..   $$$$$$$$
            =============
            =============


Below: One of the earlier pieces of ASCII art, 
this Snoopy was created in 1978 by Douglas A. Wright.

         XXXX
         X  XX
        X *** X        XXXXX
        X ***** X      XXX   XX
      XXXX ******* XXX   XXXX     XX
     XX  X ****** XXXXXXXXX        XX XXX
    XX   X **** X              X** X
    X    XX  XX   X           X***X
   X     //XXXX    X           XXXX
   X     //  X               XX
  X     //  X     XXXXXXXXXXXXXXXXXX/
  X   XXX//  X     X
  X  X  X   X     X
  X  X  X  X    X
   X  X  X  X    X          XX
   X  X  X  X    X         XXX XX
   X  XXX   X    X        X X X X
   X       X     X       XX X XXXX
    X       X     XXXXXXXX\   XX  XX X
    XX      XX       X   X  X XX
     XX      XXXX  XXXXXX/   X   XXXX
      XXX       XX***     X   X
        XXXXXXXXXXXXX *  *    X   X
              *---* X   X   X
              *-* *  XXX X   X
              *- *    XXX  X
             *- *X     XXX
             *- *X X     XXX
             *- *X  X      XX
             *- *XX  X       X
            * *X* X  X       X
            * *X * X  X       X
            * * X** X  XXXX     X
            * * X** XX   X     X
           * ** X** X   XX     X
           * ** X* XXX  X     X
           * **  XX  XXXX    XXX
          * * *   XXXX   X   X
          *  * *     X   X   X
   =======*******  * *      X   X   XXXXXXXX\
      *     * *   /XXXXX   XXXXXXXX\   )
    =====********** *   X           ) \ )
     ====*     *   X        \ \  )XXXXX
  =========**********    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

            CURSE YOU RED BARON!!Below: A modification of Douglas A. Wright's original.
A beer guzzling Snoopy. 

           XXXX
           X  XX
          X *** X        XXXXX
          X ***** X      XXX   XX
        XXXX ******* XXX   XXXX     XX
       XX  X ****** XXXXXXXXX        XX XXX
      XX   X **** X              X** X
      X    XX  XX   X           X***X
     X     //XXXX    X           XXXX
     X     //  X               XX
    X     //  X     XXXXXXXXXXXXXXXXXX/
    X   XXX//  X     X
    X  X  X   X     X       _-x
    X  X  X  X    X       x  !
     X  X  X  X    X        !  XXX
     X  X  X  X    X         XXX! XX
     X  XXX   X    X        X X X XX
     X       X     X       XX X XX!X
      X       X     XXXXXXXX\   XX !X  !!
      XX      XX       X   X  ! XX !
       XX      XXXX  XXXXXX/   X   X@XX  !
        XXX       XX***     X   X !  ! !
          XXXXXXXXXXXX *  *    X   X  ! !!! !
                *---* X   X   X   !  _-
               *-* *  XXX X   X    !_-
                *- *    XXX  X
               *- *X     XXX
               *- *X X     XXX
              *- *X  X      XX
               *- *XX  X       X
              * *X* X  X       X
              * *X * X  X       X
             * * X** X  XXXX     X
             * * X** XX   X     X
             * ** X** X   XX     X
             * ** X* XXX  X     X
             * **  XX  XXXX    XXX
            * * *   XXXX   X   X
            *  * *     X   X   X
     =======*******  * *      X   X   XXXXXXXX\
        *     * *   /XXXXX   XXXXXXXX\   )
      =====********** *   X           ) \ )
       ====*     *   X        \ \  )XXXXX
    =========**********    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX         __---__             ______
         /  ___\_       o O O _(   )__
        /====(_____\___---_ o    _(      )_
        |          \    (_ AI-YA!!!!  )
        |           |@    (_ Shot   _)
        \    ___     /      (__ Again!__)
  \ __----____--_\____(____\_____/        (______)
 ==|__----____--______|
  /       /  \____/)_
        /    ______)
        /      | |
       |      _| |
     ______\______________|______
    /          *  *  \
    /_____________*____*___________\
    /  *   *          \
   /________________________________\
   / *               \
   /__________________________________\
     |            |
     |________________________|
     |            |
     |________________________|
________________.OO.__________
________________.OOO.____________.O. * .* ..
________________.OOOO.______-.OOO. * .* . * .
________________.OOOOO._-.OOOO. * .* .
_______________.OOOOOOOOOOO. * . * . * . * .
__________-.OOOOOOOOOOOOO. * .* ..
_____.OOOOOOOO0000000OOOO. * . * . * . * ..
__________-.OOOOOOOOOOOOO. * . * . * ..
_______________.OOOOOOOOOOO. * . * . * ..
________________.OOOOO._-.OOOO. * . *. * . * ..
________________.OOOO.______-.OOO. * .* ..
________________.OOO.____________.O. * . *. * .
________________.OO.__________


     __-----_.            ______
     / \   \      o O O  _(   )__
     /  | |  \_---_  o._.   _(      )_
    |   |      \  | |""""(_  Let's see... )
    |   |       |@ | |  (_        _)
     \___/  ___    /  | |   (__     _)
      \____(____\___/   | |     (________)
      |__|        | |     |
      /  \-_       | |     |'
     /   \_ "__ _    !_!--v---v--"
    /     "| |>)   |""""""""|
    |     _| | ._--""||    |
    _\_____________|_|_____||________|_
   /                  \
   /_____________________________________\
   /                   \
  /_______________________________________\
  /                    \
  /_________________________________________\
    {                }
    <_______________________________|
    |                >
    {_______________________________|        ________
    <                }       / SNOOPY \
    |_______________________________|       /__________\
\|/    \\/       \||//      |//            \|/  |/
kharas@expert.cc.purdue.edu
      O_   __)(
     ,' `.  (_".`.
    :   :  /|`
    |   |  ((|_ ,-.
    ; -  /: ,' `:(( -\
    /  -' `: ____ \\\-:
   _\__  ____|___ \____|_
   ;  | |    '-`   :
  :_____|:|__________________:
  ;   |:|         :
  :   |:|          :
  ;_______`'___________________:
 :               :
 |______________________________|
  `---.--------------------.---'
    |____________________|
    |          |
    |____________________|
    |SSt         |
   _\|_\|_\/(__\__)\__\//_|(_


     ._
     | )
     ; (,--.__;|
  ____('_,.__.--.|___
  /_____#___`3________\
 /______#______________\
 /_______________________\
  |          |
  |          |
  |          |
  |          |
  |dew________________|      ____ 
    .-'&  '-.
   /      \
   :  o  o  ;
  (   (_    )
   :       ;
   \  __   /
    `-._____.-'
     /`"""`\
    /  , \
    /|/\/\/\ _\ 
   (_|/\/\/\\__)
    |_______|
    __)_ |_ (__
 jgs (_____|_____)…………………*………………...
?...…………**…………..?
..**……….*….*……..**
….*..*…..*…..*….*..*
……*…..*……….*.....*
……************……….


             ,  .
               , /  .
               , / .- .
               . .- .-
              ./  .-- ...
          .-------- *   .--
         /        .......
         ,         ..
          ........      ----
              .    --..
              . .---..  -
              . ,   -.
              /  ,
             / , , ,
            ,  , , ,
            ,  , , ,
            ,  , , ,
            ,   , , ,
            ,   , ,
             - ..,.----------.
               I  ----------
            //////////.


          _ .-.
         ( `' |
          `. /
           |/
           '
         _  \ .    |
        (_ |\/| L\ /` |/ |
        __)| | | \\_,|`\'
       ,.--.
      ,/   `\   \
   _,-""-|    |   '
  ,'    ;`-.,.-'    '
  /     \  \    ,-.
 ;      | / `._.-. \_.r-"'-.  _.._
 ;    .-./  /|   )/    `''`  `'.
 |    /    `   -'7     \     \ '.
 ;    |_,      | \     `    ,|  \
  \     `.   ___/ \        /;;.\  ;
  \     | .'` .'  `-._     /;;;;;||
 f`'-'     / _.-'     `'.   ||;;;;;|
 \     .'|_\.-. .-.     `\  f\';;;'/ |
  `-.___,.'``'-.| /_._/_      \__| `'-'` .'
     /      _\'.)      '---'
 .  |  \   _.-'.__7 /`.  _   /   `.
 |  `.  `'-' |   _.'  t'` )  ;  |  \
 \      _ | _.-'  _,' .'  |  ; |;;
 `.    // '7;_,..-'` _,-`   ;  ' \ ;| .-._
      `'-/'   __.-\_\    \  \ \`);f_,.-`
       '--''"`` \.-'\ >"--._  `-|. `-`/
    ____________.-f._.;"'--. _).--'__ | \
  '''""""''''  (___<7/_______)(/_/`r `  `"-.mx___
   Schulz             `'------'--` -- 


> > ............คิดถึงนะ...คิดถึงนะ
> > ........คิดถึงนะ.........คิดถึงนะ
> > .....คิดถึงนะ...............คิดถึงนะ
> > ...คิดถึงนะ....................คิดถึงนะ
> > ..คิดถึงนะ......................คิดถึงนะ
> > .คิดถึงนะ........................คิดถึงนะ.....คิดถึงนะ...คิดถึงนะ
> > คิดถึงนะ.........................คิดถึงนะ...คิดถึงนะ...คิดถึงนะ
> > .คิดถึงนะ.........................คิดถึงนะ.......................คิดถึงนะ
> > ..คิดถึงนะ.........................คิดถึงนะ..................คิดถึงนะ
> > ...คิดถึงนะ......................................................คิดถึงนะ
> > …...คิดถึงนะ.............................................คิดถึงนะ
> > .........คิดถึงนะ...................................คิดถึงนะ
> > ............คิดถึงนะ...........................คิดถึงนะ
> > ................คิดถึงนะ....................คิดถึงนะ
> > ..................คิดถึงนะ.............คิดถึงนะ
> > ......................คิดถึงนะ....คิดถึงนะ
> > .......................คิดถึงนะ.คิดถึงนะ
> > .............................คิดถึงนะ
> > ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
> > ¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
> > ¶´´good´´´´good´´good´´¶
> > ¶´´night´night´´night´´¶
> > ¶´´good ´´´good´´good´´¶
> > ¶´´night´´night´night´´¶
> > ¶´´good´´´´good´´good´´¶
> > ¶´´night´night´´night´´¶
> > ¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
> > ¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
> > ´´´´´¶¶´´´¶ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´
> > ´´´´´´¶¶´´¶ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´
> > ´´´´´´´´¶´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
> > ´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
> > ´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
> > ´´´´´´´´´7ºº7º´´´´´´´´´´´´´´´´
> > ´´´´´$¶7¶¶¶¶¶¶¶¶1´´´´´´´´´´´´´
> > ´´´ø¶´´´´´´´´´´1ø¶¶¶¶¶¶ø´´´´´´
> > ´´øø´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶1´´´´
> > ´´¶´¶¶´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´¶o´´´
> > ´¶´¶¶¶¶ø1´´´´´o¶´´´´´´´´´´¶´´´
> > ´¶´¶¶¶¶¶ø1´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶´
> > ´¶´¶¶¶¶¶¶7´´´´´´´´´´´´´´´¢¶¶¶´
> > ´´¶´¶¶¶¶¶1´´´´´´´´´´´´´¶¶7´´´´
> > ´´´o1¢¶¶1¶´´´´´´´7ø$¶$7´´´´´´´
> > ´´´´´´´´´´7$´´´øø7´´´´´´´´´´´´
> > ´´´´´´´´´´´o¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´
> > ´´´´´´´´´´´¶´´´´$´´´´´´´´´´´´´
> > ´´´´´´´´´´o¢´´7´´¶ø´´´´´´´´´´´
> > ´´´´´´´´´7øø´´¶´´´$¢´´´´´´´´´´
> > ´´´´´´ø´´¶´¶´´7¢´´´¶´´´´´´´´´´
> > ´´´´´´o¶7¶1¶´´´¶´´¶´´1o´´´´´´´
> > ´´´´´´¶´´1´´$7¶´7ø´¢o´$¢´´´´´´
> > ´´´´´´¶´´´´¶1o´´´¶ø´´´¶´´´´´´´
> > ´´´´´´´¶´´´1´1o´´´´´7¶1´´´´´´´
> > ´´´´´´´1¶11´¶ø´´´´´ø¶´¶¶¶´´´´´

สนูปปี้ น่ารัก สร้างรูปภาพจากตัวอักษร

Popular Posts

อัพเดทข่าวอนิมะ
หนังสือการ์ตูนมาใหม่ สำนักพิมพ์หนังสือการ์ตูน ข่าวอนิเมะ ข่าวคอมมิค Comic การ์ตูนอนิเมะ Anime ญี่ปุ่น

Tag ฮิต Symbol hot

anime การ์ตูนผู้หญิงแบบญี่ปุ่น ASCII art textpic pacca Bunny กระต่ายตัวโตน่ารัก Comic Symbol โดราเอม่อน การ์ตูนยอดฮิต Cute Symbol I love you Detective conan โคนันยอดนักสืบจิ๋ว emoticos ascii text Facebook statuses Symbol anime and manga การ์ตูนน่ารักๆ Symbol ASCII Art รูปการ์ตูน Disney และอื่นๆเยอะมากๆ Symbol cartoons รวมการ์ตูนดัง Symbol comics การ์ตูนโดนๆ symbol Flower ดอกไม้ส่งความสุข Symbol Heart รูปหัวใจ LOVE LOVE Symbol Merry X'mas Symbol Winnie the Pooh หมีพูห์ น่ารักสุดๆ symbol สไตล์ญี่ปุ่น รูปน่ารักๆทั้งนั้น การ์ตูนเด็กผู้หญิง ประดิษฐ์ภาพจากตัวอักษร การ์ตูนจากสัญลักษณ์ รวมรูปภาพจากตัวอักษรน่ารักเพียบ สัญลักษณ์ MSN ตั้งชื่อ MSN กัน สัญลักษณ์การ์ตูนคอมเม้นท์น่ารัก สัญลักษณ์การ์ตูนชายหนุ่มรูปหล่อ สัญลักษณ์นิ้วมือ สัญลักษณ์รูปสัตว์น่ารัก สัญลักษณ์สไตล์ญี่ปุ่น
Shift JIS art,Cute Symbol ,สัญลักษณ์ คอมเม้นท์ , Glitter Text cute symbol, Glitter comment , Shift JISart,Glitter text for Hi5,blog,My Spaces,Diary,msn,สัญลักษณ์ msn,cutesign,textsign,สัญลักษณ์น่ารัก,cartoon comment,ข้อความน่ารัก ,Shift JIS artsign ,signcomment ,cartoon sign ,symbol Shift JIS art , sign msn ,topic msn, cuteemoticon msn , cute symbol,icon cartoon , sign for text ,cartooncomment, symbolmsn ,สัญลักษณ์ ดุ๊กดิ๊ก,ตั้งชื่อ hi5,symbol ตั้งชื่อหัว hi5msn,sign, logo,image, emblem,แต่งชื่อmsn,symbol msn,Display MSN,Symbol,แจกสัญลักษณ์ msn,symbolmsn ไว้ แต่งชื่อmsn หรือแต่ง ชื่อในhi5 ,ตราสัญลักษณ์, สร้างภาพจากตัวอักษร อักษรศิลป์ รวมภาพจากตัวอักษร การ์ตูนจากตัวอักษรน่ารักๆ
☆*`・_ゝ・)ノ └( ̄▽ ̄*) (o´c_,`o)(*´・д・`) (oゝ∀・)