รูปหัวใจน่ารัก

░░░░░░░▄▄████▄▄▄░░░░░░▄▄██████▄▄
░░░░░██▓▓▓▓▓▓▒▓▓██░░▓█▓▓▓▓▒░▒▒▓▓██
░░░██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░▓▓███▓▓▓▓▓▒▒▒░░▒▓▓█
░░██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░▓▓█
░▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░▓▓█
░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░▒▓█
░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████░████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░▓██
█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██░░░░░░░██▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░▓▓█
█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░█░░░█░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░▓▓█▒
█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░█▒█░█▒█░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓█▒
█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓██▒
█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░▒██░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓█▓▒
░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓█▓▒
░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▒
░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▒
░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▒
░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓█████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▒
░░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓██████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▒
░░░░▓█▓▓▓▓▓▓▓▓██▒▒▓▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▒
░░░░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓██▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▒
░░░░░░░██▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▒
░░░░░░░░██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▒
░░░░░░░░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▒
░░░░░░░░░░░██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▒
░░░░░░░░░░░░░██▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▒
░░░░░░░░░░░░░░░██▓▓▓▓▓██▓▒
░░░░░░░░░░░░░░░░░█▓▓██▓▒
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█▓▒

_░▒███████
░██▓▒░░▒▓██
██▓▒░__░▒▓██___██████
██▓▒░____░▓███▓__░▒▓██
██▓▒░___░▓██▓_____░▒▓██
██▓▒░_______________░▒▓██
_██▓▒░______________░▒▓██
__██▓▒░____________░▒▓██
___██▓▒░__________░▒▓██
____██▓▒░________░▒▓██
_____██▓▒░_____░▒▓██
______██▓▒░__░▒▓██
_______█▓▒░░▒▓██
_________░▒▓██
_______░▒▓██
_____░▒▓██

ASCII text art pictures

love,Text art,❤️❤️❤️❤️ หัวใจcute
read more "รูปหัวใจน่ารัก "

แจกสัญลักษณ์ดุ๊กดิ๊ก

                        
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
                               
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
                              
 
 
 
                     
 
 
 
                   
 
 
 
                                 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
                       
 
 
 
                                           
 
 
 
                         
 
 
 
 
                        
 
 
                      
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
                                                    
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
                                             
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
                


แจกสัญลักษณ์ดุ๊กดิ๊ก 
read more "แจกสัญลักษณ์ดุ๊กดิ๊ก"